Behandelproces

Coronavirus danwel griepvirus

Het coronavirus is nog steeds niet weg te denken en daarnaast steekt het griepvirus weer de kop op. Uit het nieuws blijkt dat er toch een verder onderzoek door onderzoekers(wetenschappers) zal gaan plaatsvinden over de restgroep corona patienten die restverschijnselen houden en in hun dagelijks functioneren belemmerd worden.

Helaas is coronavirus niet meer weg te denken en zal opnieuw de kop opsteken onder ons maar misschien in een ander aangepast coronavirus. We dienen binnen de samenleving hier mee om te leren te gaan en waakzaam te blijven.  Mensen die restverschijnselen hebben, maken een langer herstelproces door en een aantal zal hier blijvend gezondheidsschade van ondervinden.  Van belang blijft dat we onze hygiëneregels in acht te blijven nemen.  Als je niet in orde bent, neem altijd je maatregelen zodat je andere niet zo kan besmetten. Sporten blijft van essentieel belang en sociale contacten kunnen wij niet missen om maatschappelijk deel te kunnen nemen aan festivals, bioscoop en restaurants bezoeken etc.

Mijn praktijk is open maar ik zal altijd u vragen of er klachten zijn qua verkoudheid en/of er positieve verschijnselen recent zijn geweest.  corona virus .

Veiligheid in mijn praktijk blijft belangrijk, omdat ik dagelijks met mensen omga en andere niet wil belasten.

Per email kunt u altijd vooraf een vragenlijst invullen en naar mij toesturen zodat ik inzicht kan krijgen in uw klachten die er spelen en adequaat hier mee dan aan de slag kan gaan.

Indien u op het laatste moment toch twijfelt bij mij langs te kunnen komen i.v.m. uw  gezondheid, kunt u mij altijd even bellen. Ik zal dan bij annulering GEEN kosten in rekening brengen.

* Komt u het liefst 10 minuten voor de afspraak binnen;

* De deur van de praktijk is open en u kunt dan in de wachtkamer plaatsnemen;

* U kunt uw handen desinfecteren met het pompje dat klaarstaat om te gebruiken;

* Neem altijd twee grote handdoeken mee bij uw bezoek;

* U kunt de deur achter u sluiten en op slot doen, zodat uw eigendomsspullen niet weggehaald kunnen worden;

* Er liggen altijd papieren handdoekjes;

Als klanten bij mijn praktijk komen, neem ik altijd voldoende tijd voor de behandeling en tussen de behandelingen heb ik meestal minimaal 15 minuten extra tijd voor uitloop.

Als u vragen hebt, schroom niet om deze aan mij te stellen. U kunt mij altijd telefonisch bereiken en ben ik niet bereikbaar dan bel ik u op dezelfde dag nog even terug.​

 

Eerste gesprek

Een eerste gesprek duurt meestal 1 tot 1,5 uur om het intake/anamneseformulier met u door te nemen. Op deze wijze kan ik een zo goed mogelijk beeld van uw klacht(en) te krijgen en beoordelen welke behandeling het beste bij uw situatie aansluit. Daarnaast dient een behandelovereenkomst opgesteld te worden.  

Registratie

Uw gegevens worden door mij in een registratiesysteem(TRICS) verwerkt en bewaard, dit wordt nooit automatisch aan derden verstrekt, mits u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. De verslaglegging per consult vindt plaats in Mijn-Diad.

De privacywet is hier van toepassing op.

Praktijkgegevens  ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Er worden onafhankelijke, wetenschappelijke  onderzoeksbureaus gegevens verzameld voor:

– De Statistiek;

– De casuïstiek;

– De jurisprudentie;

– Samenwerking.

Hulpvraag

Naar aanleiding van uw hulpvraag en het intakegesprek vind er door mij een lichamelijk onderzoek plaats.                             

Onderzoek

Door een lichamelijk onderzoek uit te voeren, kan ik uw klacht(en) beter beoordelen en interpreteren en een behandelplan met u opstellen.

Wanneer ik alle informatie heb verzameld, stel  ik een voorlopige werkhypothese:  diagnose vast.

                             Behandelproces

Bij het eerste gesprek heb ik reeds na mijn onderzoek een behandeling bij u uitgevoerd.

De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes.                                                                    Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Zij zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is dat wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet optimaal zal zijn. Wanneer iemand veel piekert zal dit het lichaam ook energie kosten. Er dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken. Hieronder kunt je, in de juiste volgorde weergegeven, een beknopte uitleg vinden over de vijf natuurgerichte principes volgens BATC.

 Energie

 1. Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
  Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.
 2. Prikkeloverdracht
  De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.                                                                                                                                                                                                                                                          
 3. Drainage
  In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.                                                                                                        
 4. Voeding
  Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
  Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.                                                                                                                                    
 5. Geestelijk welzijn
  Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Tijdens het tweede behandeling kijk ik of mijn eerste aanpak al zijn vruchten heeft afgeworpen en kijken we verder hoe het vervolg/herstel traject voortzetten. 

Tijdens mijn behandeling kunnen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

-Triggerpoints : (het opsporen van verhardingen in de spieren en behandelen)

 Vaak zal ik meerdere spieren gaan behandelen om uw klacht(en) te verminderen of op te lossen door:

-Dry needling  : ( met een naaldje de spierverharding doorprikken – wordt steeds altijd een nieuw naaldje gebruikt )                                                                ( als het kan maak thuis gebruik van een kersenpittenzak:  zeker bij rug-, schouder- en nekklachten) 

-Massage          : ( doorbloeding van het bindweefsel en spier te stimuleren, zodat afvalstoffen worden afgevoerd)                                                                      (Drink altijd veel water na mijn behandeling) 

-Oefeningen    :  (krijgt u mee om zelf uw klachten te helpen verminderen) 

-Triggerpoint bal: ( met deze bal kunt u zelf uw spier/weefsel masseren en behandelen )

Uw eigen motivatie en inzet zijn natuurlijk van een belangrijk onderdeel van mijn behandeling om uw doel(en) tot herstel te bereiken. Door inzicht te krijgen in uw klachten en instructies(oefeningen) op te volgen, kunt u beter leren omgaan met uw eigen klacht(en). U gaat uw klacht(en) eerder h(er)kennen om zo minder blessures/pijnklachten op te lopen. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Hoe bewuster u uw situatie onderkent, des te sneller uw lichaam kan herstellen en weer in uw energiebalans terecht komt.

Uitstroom

Het kan zijn dat ik u naar een andere behandelaar moet verwijzen die uw klacht(en) beter kan behandelen. Indien er (contra) indicaties zijn, stuur ik u altijd eerst terug naar uw huisarts. Mijn bevindingen zal ik dan in een begeleidende brief kort uiteenzetten.